Kursus i stresshåndtering – hvorfor?

Stress er til stede i alles liv – nogle personer oplever kun kortvarig stress i perioder, mens andre personer er ramt af langvarig stress. I forbindelse med arbejdsrelateret stress viser undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenterfor Arbejdsmiljø fra 2017, at hver syvende dansker føler sig stresset. De deltagere, som rapporterede den højeste stress i undersøgelsen, kommer fra følgende brancher: Frisør og anden personlig pleje, hotel og camping, restauranter og barer, døgninstitutioner og hjemmeplejen samt hospitaler.

 

Dette betyder langt fra, at alle ansatte i disse brancher er stressede. Omvendt betyder det heller ikke, at ansatte i andre brancher ikke er stressede. Stresser er svært at måle, da stress opleves forskelligt fra person til person, og det er derfor kun den individuelle person, som kan afgøre, om man selv er stresset eller ej. Undersøgelsen viser også, at kilden til stress primært udspringer fra arbejdet, og alle brancher bør derfor fokusere på at hjælpe de ansatte, som allerede er stressede samt forebygge mod, at endnu flere af de ansatte bliver ramt af stress.

 

Et kursus med fokus på at finde den rette balance

Som virksomhedsleder kan det være svært at gennemskue, hvordan stress skalhåndteres. Det er heldigvis muligt at blive tilknyttet en professionel erhvervspsykologsom gennem evidensbaseredemetoder udbyder kurser i stresshåndtering til virksomheder i alle brancher.

 

I kurset vil der blive fokuseret på at finde den rette balance mellem trivsel og stress. Der vil derfor forsøges på at få reduceret de negative aspekter i arbejdslivet, som er med at fremprovokere stressen. Samtidigt vil der også være fokus på at øgede positive aspekter, så trivslen i den forbindelse også øges. På den måde vil der altså på sigt være færre negative aspekter og flere positive aspekter.

 

Få rådgivning på den mindst stressende måde

I kurset vil der gives rådgivning til hele virksomheden og afdelingen som helhed samtidigt med, at der vil gives individuel rådgivning til hver enkelte ansat. Den generelle rådgivning foregår via foredrag, mens den individuelle rådgivning kanske ansigt til ansigt med den tilknyttede erhvervs psykolog eller gennem onlinekurser. For den stressede medarbejder kan tanken om kurset i stresshåndteringen være stressende i sig selv. Fordelen med online kurser er, at du selv kan gå ind og modtage rådgivningen, når det passer dig. Du er derfor ikke afhængig af at planlægge din i forvejen pressede arbejdsdag efter kurset, da du i stedet bare logger på via computer, når du har tid. Her vil du få adgang til stressreducerende øvelser, så du på sigt kan øve din trivsel og dit overskud.

 

Tag imod rådgivningen før, at det erfor sent

Alle personer kan få glæde af det anerkendte kursus i stresshåndtering, da alle i en eller anden form er udsat for stress. De stressramte har dog særligt glæde af kurset her og nu, men som tidligere nævntopleves og håndteres stress forskelligt fra person til person og udnyttet heraf er derfor også forskelligt. Alle kan dog altid få glæde af at få endnu mereoverskud i hverdagen. Med kurset i stresshåndtering forebygges der samtidigt imod, at den kortvarige stress bliver til langvarig stress. Der er derfor mange gode grunde til, hvorfor alle på arbejdsmarkedet kan få glæde af et kursus i stresshåndtering.