Det gode familieliv

Det gode familieliv

Det gode familieliv er noget, de fleste af os drømmer om. Selvom kernefamilien måske ikke længere er så udbredt som tidligere, har familien stadig en stor betydning for de fleste af os. Studier viser, at vi mennesker trives bedst, når vi har nære og trygge relationer, der kan støtte os i både medgang og modgang. Desværre er det ikke alle familier, der har en problemfri relation til hinanden. Familien er så vigtig for den enkelte, men de tætte relationer er på godt og ondt. Misforståelser, konflikter og manglende kommunikation kan ramme hårdere, når det udfoldes inden for familiens ramme.

Familiekonflikter

En familie er i høj grad en enhed, der er sat sammen af forskellige dele, forskellige mennesker. De voksne par vælger at leve sammen og få børn. Men når to mennesker finder sammen, er det også to familier, der forenes, og her kan forskelligheder udløse konflikter. Man hører ofte om konflikter mellem svigerforældre og svigerdøtre eller svigersønner. Generelt kan misforståelser meget let opstå, og hændelser som skilsmisse, sygdom, utroskab eller fysiske ulykker kan også slide på familiens trivsel og sammenhold.

Sammenbragte familier

Der kan også opstå konflikter, når det gælder sammenbragte familier. Når et ægtepar bliver skilt, sker det som regel, at den ene eller begge parter finder en ny partner. Er man over den første ungdom, er der stor chance for, at den nye partner også har børn fra et tidligere forhold. Begynder det nye kærestepar først at gøre alvor af forholdet og flytte sammen, skal de begge lære at forholde sig ikke kun til hinanden, men også til hinandens børn.

Hvordan skal man agere som stedmor og stedfar, eller bonusmor og bonusfar som det ofte kaldes? Man skal indtage forældrerollen over for et barn i hjemmet, der ikke er ens eget, biologiske barn. Barnet vil ofte kun være der halvdelen af tiden på grund af den populære 7-7 ordning, og som ’ekstra’ mor eller far har man en rolle, hvor man skal yde omsorg og opdrage barnet, men linjerne er ofte uklare. Hvor meget må man opdrage på sin kærestes barn, når det ikke er ens eget? Må man skælde ud, hvis barnet overtræder retningslinjerne i hjemmet eller har en dårlig attitude? Ofte er det udelukkende de biologiske forældre til barnet, der vil sætte rammerne for opdragelsen. Det kan få ens nye partner til at føle sig som en udenforstående i familien, der ikke får lov til for alvor at blive en del af familielivet med alle dets pligter og privilegier.

I mange tilfælde kan familierådgivning i København afhjælpe problemet. Står du derfor i en familiekonflikt, som du ikke føler, I selv indbyrdes kan løse, kan coaching i København være en løsning.

Charlotte Bugge
Platanvej 26
2791 Dragør
29 43 68 73