En psykolog er i stand til at hjælpe i mange forskellige situationer. Personer med angst, depressioner eller traumer kan have stor gavn af at få hjælp fra en psykolog, hvor blandt andet selvværdsproblemer, tvangstanker og stress også kan afhjælpes. Disse problemer kan dominere hverdagen, hvilket typisk medfører vægt- og livsstilsproblemer eller problemer i forhold til […]

Read More »

Kropsterapi er en terapiform, der ønsker at inddrage kroppen som et vigtigt redskab til at overkomme traumer, dårligt selvværd og negative handlemønstre. Hvor traditionel terapi for det meste tager udgangspunkt i samtaler mellem terapeut og patient, mener kropsterapeuter, at reel udvikling først finder sted, når man arbejder med kroppen. Vi mennesker er nemlig ikke udelukkende […]

Read More »